Campus and Service names

Translations in the Kuputaka are displayed with Te Reo on top and English below, and ordered alphabetically by English.

Campus names

Papa Ako Matua
City Campus

Te Papa Ako o Tai Tonga
South Auckland Campus

Te Papa Ako o Tai Tokerau
Tai Tokerau Campus

Service and Team names

Pokapū Taumahi
Assignment Centre

Whare Mātai Rongo
Audiology Clinic

Matawai Pururua Kōiwi
Bone Density Scanning

Oranga Tauira
Campus Life

Pūtahi Tauira - Te Kura Akoranga me Te Tauwhiro Tangata
Education and Social Work Student Centre

Te Ara Tautika
Equity Office

Ranga Matatika, Tapatahi
Ethics and Integrity Team

Te Korowai Whakaruruhau
Health, Safety and Wellbeing Service

Ranga Pūmanawa Tangata
Human Resources Advisory Team

Taioranga Tangata
Human Nutrition Unit

Te Tari ki te Ao
International Office

Kāhui Tautoko Tauira o tāwāhi
International Student Support team

Ranga Auaha Ako
Learning and Teaching Design Team

Te Tumu Herenga
Libraries and Learning Services

Te Tari Rautaki Rangahau, Matatia
ORSI

Tari Whakamahere, Mōhiohio
Planning and Information Office

Ratonga Rangahau
Research Services

Pokapū Whakahaere Rangahau
Research Operations Centre

Te Kura Akoranga Tohu Paerua
School of Graduate Studies

Whare Hākinakina
Sports Centre