Document headings and sub-headings

Translations in the Kuputaka are displayed with Te Reo on top and English below, and ordered alphabetically by English.

He Kupu nā te Manukura
A message from the Dean

He Kupu nā te Ihorangi
A message from the Vice-Chancellor

Tohupoto
Abbreviations

Āpitihanga
Appendix

Whakamārama whānui
Background

Rārangi pukapuka
Bibliography

Tūtohinga
Charter

Whakakapinga
Conclusion

Whakarāpopototanga Matua
Executive summary

Kitenga
Findings

Kupu Takamua
Foreword

Kuputaka
Glossary

Whakatakinga
Introduction

Aramahi
Methodology

Kaupapa Mātāmua
Mission

Mahere
Plan

Marohitanga
Proposal

Pūtake
Purpose

Tohutoro
References

Pūrongo
Report

Rautaki
Strategy

Whakarāpopototanga
Summary

Ihirangi
Table of contents

Kōrero Toitūtanga
The Sustainability Chronicle

Wawata
Vision