Marketing and Events

Translations in the Kuputaka are displayed with Te Reo on top and English below, and ordered alphabetically by English.

He Kupu nā te Manukura
A message from the Dean

He Kupu nā te Ihorangi
A message from the Vice-Chancellor

Kia whakangungua koe hei pouako kura tuatahi ki Te Whare Wānanga o Tāmaki-makaurau Become a primary teacher with us

Kia whakangungua koe hei pouako mō ngā kura reo Māori
Become a teacher in Māori-medium schools

Kōwhiria tō umanga
Choose your career

Tāraitia a anamata
Create the future

Kei te mōhio anō koe?
Did you know?

Mātauranga
Education

Te whakauru mai
Entry

Ngā miramiratanga
Highlights

I te tau tuarua me te tau tuatoru:
In subsequent years, the programme includes:

I te tau tuatahi:
In the first year you will:

Whakauru mai ki tō mātou kāhui ako
Join our community of learning

Panonitia te ao
Make a difference

Auau o ngā hui
Meeting frequency

Mematanga
Membership

Kaua rawa e mutu te ui i ngā pātai tōtika
Never stop asking the right questions

Kaua rawa e mutu te mātātaki
Never stop challenging

Kaua rawa e mutu te whakaaro auaha
Never stop creating

Kaua rawa e mutu te tūhura
Never stop discovering

Kaua rawa e mutu te moemoeā
Never stop dreaming

Kaua rawa e mutu te whakanikoniko
Never stop enhancing

Kaua rawa e mutu te torotoro
Never stop exploring

Kaua rawa e mutu te ū ki te tau-utuutu
Never stop giving back

Kaua rawa e mutu te whanake
Never stop growing

Kaua rawa e mutu te whakapai ake
Never stop improving

Kaua rawa e mutu te whakaaro hou
Never stop innovating

Kaua rawa e mutu te whakahihiko i ētahi atu
Never stop inspiring others

Kaua rawa e mutu te ako
Never stop learning

Kaua rawa e mutu te tīmata panoni
Never stop making a difference (initiating change)

Kaua rawa e mutu te hīraurau hopanga
Never stop problem solving

Kaua rawa e mutu te kauneke
Never stop progressing

Kaua rawa e mutu te whakatikatika hē
Never stop righting wrongs

Kaua rawa e mutu te takahi i te ara hou
Never stop seizing opportunities

Kaua rawa e mutu te tohatoha whānui i ngā hua
Never stop sharing

Kaua rawa e mutu te whai i te iti kahurangi
Never stop striving

Kaua rawa e mutu te ū ki te rakahinonga
Never stop venturing

O te ao
Of the world

Tētahi o ngā tohu kairangi
One of the doctorates

Taiea
Pre-eminent, distinguished

Kairīwhi
Proxies

Whāia
Pursue

Kōrama me Hanga Whakataunga
Quorum and Decision-Making

Te ao tauira
Student Life

Whāia tētahi o ngā tohu kairangi mātauranga taiea o te ao
Study a world class doctor of education

E tū hei kaiako ki te kura reo Māori
Teach in Māori-medium schools

Hei whakaaro māu
Things to think about

Whakamōhiotanga hou
Update