University of Auckland commits to revitalisation of te reo Māori

The University of Auckland joins Te Taura Whiri i Te Reo Māori (Māori Language Commission) campaign to grow one million speakers by 2040 through language plan to revitalisation of te reo Māori.

Waipapa Marae

Ko tā Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau takoha ki te whakahaumanutanga o te reo Māori

E āhukahuka ana Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau ko Te Reo Māori te tūāpapa o te ahurea me te tuakiri Māori, heoi, ahakoa tōna whaimana ā ture i Aotearoa e noho mōrearea tonu ana.

E ū ana Te Whare Wānanga ki tōna haepapa nui hei kaitiaki, hei kaihāpai hoki o te mana o te reo. E tika ana kia maharatia, kia mihia, kia tangihia hoki rātou te hunga kua whetūrangitia, nā rātou te huarahi i para e ora ai, e rangatira ai te reo Māori i tōna ūkaipō, i Aotearoa.

‘Matariki, e rere ngā mate o te tau, haere, haere, haere atu ra,’

I tēnei tau, kua tīmata Te Taura Whiri i Te Reo Māori i tāna whai kia whakatupuria te tokomaha e kōrero Māori ana ki te kotahi miriona tāngata ā te tau 2040, ā, ka tautokona tēnei kaupapa e tō tātou whare wānanga i tāna whakatau kia whakatupuria te kōrerotanga o te reo i ngā kokoru katoa o Te Whare Wānanga.

Kua whanaketia e te Ihonuku Māori me te Uepū Mātanga Reo he mahere rautaki mō te whakarauoratanga i te reo Māori i Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau.

Kua whanaketia e te Ihonuku Māori me te Uepū Mātanga Reo he mahere rautaki mō te whakarauoratanga i te reo Māori i Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau.

E eke ai tēnei mahere rautaki ki tōna taumata, me tutuki ngā whāinga e toru e whai ake nei:

 • Heite tau 2040, e 50% o ngā kaimahi ka taea te whakawhiti whakaaro mō ngā kaupapa māmā.
 • Hei te tau 2024, kua whai wāhi ngā kaimahi katoa ki te akoranga whakapakari i te mātau ki te reo Māori, tae atu ki ngā kaimahi hou.
 • Hei te tau 2025, kua whai wāhi ngā tauira katoa ki tētahi kōwae ako reo Māori i roto i tō rātou hōtaka ako.

E tutuki ai ēnei whāinga, me oti kē ēnei kaupapa te whakatinana:

 • Ngāti Whātua Ōrākei: Mahi tahi ai ki a Ngāti Whātua kia whakahaumanutia ai ngā ingoa taketake o ngā wāhi me ngā wāhanga huri noa i Te Whare Wānanga.
 • Tohu reorua: Ko ngā whare hou katoa ka whakawhiwhia ki te tohu reorua, te tohu tikanga Māori hoki.
 • Kuputaka: Ka whanaketia hekuputaka Māori-Pākehā me ōna whakamarama.
 • Te taupānga Te Kūaha: He rauemi whakawhanake mōhio ki te reo me ngā tikanga Māori mā ngā kaimahi me ngā tauira o Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau.

Ētahi pūtere reo Māori anō:

 • Kōtahi Mano Pukapuka: Mā te Perēhi o Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau ka whakaputaina kōtahi rau pukapuka ki roto i Te Reo Māori mā te tamariki me te pakeke hoki.
 • Ako Arts: Mā te Kura Tangata te reo Māori e whakauruuru ki ngā kauhau.
 • Te Herenga Mātai Pūkaha: Ka whakatūria e te Kura Herenga Mātai Pūkaha he pae matapaki i te mātauranga Māori me ngā tūmanakotanga mō Te Reo Māori.
 • Ngā Tauira Māori: He whakataetae pae pāpāho pāpori: Mahuru Māori
 • Waipapa Taumata Rau: He rārangi reo Māori ki ngā tauira nei: Mohi Allen rātou ko Nona Hohepa-Taute ko Tumanako Bidois ko Kahuratai Painting.

Ko te tīmatanga o te whakatutukinga o te whāinga kia 1 miriona ngā tāngata e kōrero ana i Te Reo Māori ā te tau 2040 ko te hikoi tuatahi. Nā reira te pōhiritia atu ki te hāpori whānui o Te Whare Wānanga kia hono tahi tātou.

Ko te reo Māori te poutāwha i whakairia ai ngā tāonga a ngā mātua tupuna

University of Auckland commit to revitalisation of te reo Māori

The University of Auckland recognises that the Māori language is the foundation of Māori culture and identity, and despite it being one of three official languages in Aotearoa New Zealand, it remains endangered.

As a university we have a role to play in preserving and protecting the mana of the language. To honour our commitment, we pay tribute to lost loved ones who paved the way for the Māori language to be recognised, to live and to thrive.

‘Matariki, e rere ngā mate o te tau, haere, haere, haere atu ra,’
Matariki, we bid farewell to the dearly departed.

This year Te Taura Whiri i Te Reo Māori (Māori Language Commission) has embarked on an expedition to grow one million speakers by 2040 and the University is joining the cause by growing the language in our own whare (institution).

Led by the Office of the Pro Vice-Chancellor Māori and with expertise provided by Te Mātanga Reo, our Māori Language Advisory Committee, we have a continuously developing language plan for the ‘Revitalisation of te reo Māori.’

For the plan to prosper, three goals have been identified.

 • By 2040 50% of staff will have the ability and confidence to demonstrate a basic level of competency in Māori language.
 • By 2024 all existing staff will have participated in professional development for te reo Māori learning and all new staff will be offered a course.
 • By 2025 all students will have the option of a Māori language course in their programme of study.

To achieve these goals, we have created the following commitment projects.

 • Ngāti Whātua Ōrākei: Working with iwi to restore original place names of areas within the University.
 • Bilingual Signage: New buildings to include bilingual signage and symbols of tikanga Māori.
 • Kuputaka: A glossary of Māori language terms and translations.
 • Te Kūaha App: An educational resource for University of Auckland staff, students and alumni to learn basic Māori language and protocol.

Additional Māori language projects.

 • Kotahi Mano Pukapuka: Auckland University Press to publish 100 books in te reo Māori for children and adults.
 • Ako Arts: Faculty of Arts incorporate te reo in lesson plans.
 • Te Herenga Mātai Pūkaha: Faculty of Engineering panel discussion on Māori knowledge and aspirations for the Māori language.
 • Ngā Tauira Māori: Mahuru Māori (immersion initiative) social media competition.
 • Waipapa Taumata Rau: A series of Māori language interviews with students Mohi Allen, Nona Hohepa-Taute, Tumanako Bidios and Kahuratai Painting.

The path to achieving 1 million speakers of the Māori language by 2040 begins with a single step and we invite the University community to join us.

Ko te reo Māori te poutāwha i whakairia ai ngā tāonga a ngā mātua tupuna
The Māori language is the house that stores our Māori treasure.

Media queries

Aroha Mane
Kaitohutohu Ao Pāpāho Māori | Māori and Engineering Media Adviser

Ngāi Te Rangi | Ngāpuhi | Ngāti Whātua | Ngāti Ruanui | Tūhourangi
Mob 021 244 9707
Email aroha.mane@auckland.ac.nz